Top 1000 korpusu s-hovor-5.0

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. s-hovor-5.0

Celý frekvenčný zoznam z korpusu s-hovor-5.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. s-hovor-5.0