s-hovor-5.0 participles top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1napísaný585
2otvorený466
3pripravený463
4vedúci415
5daný385
6povedaný331
7postavený317
8spojený310
9odsúdený286
10zavretý244
11veriaci244
12prekvapený226
13vynikajúci216
14zatvorený213
15zvyknutý205
16urobený198
17založený196
18zamestnaný184
19unavený164
20obľúbený164
21oblečený155
22určený152
23rozdelený151
24predstavený150
25postihnutý150
26prijatý144
27písaný144
28zakázaný133
29zameraný130
30predchádzajúci129
31nútený124
32obsadený118
33vzdelaný116
34spomínaný116
35prepustený114
36presvedčený112
37súdený108
38zničený107
39robený107
40organizovaný99
41vzdialený98
42obmedzený97
43vysvätený95
44vyhlásený93
45pochovaný93
46platený93
47komplikovaný93
48ubytovaný92
49vybavený91
50uvedený91
51narodený88
52spravený86
53zapísaný85
54vážený85
55preložený83
56skrytý82
57vedený80
58dohodnutý80
59vytvorený79
60hovorený78
61zrušený77
62uzavretý77
63rodený77
64pozvaný76
65popravený76
66sklamaný75
67podpísaný74
68orientovaný74
69ozbrojený73
70požehnaný71
71oslobodený71
72vydaný70
73vychovaný70
74schovaný70
75nasadený70
76zabezpečený69
77rozbitý69
78povolený69
79rozhodujúci68
80pridelený68
81odkázaný67
82zachovaný66
83vystavený66
84naučený66
85sledovaný63
86prenasledovaný63
87stanovený62
88prepojený62
89zaplatený61
90vybraný61
91opitý61
92neveriaci61
93menovaný61
94chránený61
95položený60
96uložený59
97rozšírený59
98používaný59
99nasledujúci59
100zatknutý58
101nahratý58
102použitý57
103stratený56
104povolaný55
105považovaný54
106žijúci53
107viazaný53
108spomenutý53
109ranený53
110označený53
111vyčerpaný51
112vybudovaný51
113spracovaný51
114popísaný51
115vyhodený50
116milovaný50
117dovolený50
118vymyslený49
119hovoriaci49
120venovaný48
121poškodený48
122opustený48
123zvýšený47
124zvolený47
125zariadený47
126zaradený47
127rozhodnutý47
128informovaný47
129zmiešaný46
130odložený46
131nabitý46
132vyšetrovaný44
133uvoľnený44
134umiestnený44
135skončený44
136nezamestnaný44
137nastavený44
138zapojený43
139vylúčený43
140sústredený43
141stavaný43
142ovplyvnený43
143pracujúci42
144väznený41
145poznačený41
146miešaný41
147vyštudovaný40
148izolovaný40
149vychovávaný39
150schválený39
151rehabilitovaný39
152zaviazaný38
153vyučený38
154uznávaný38
155tlačený38
156rozložený38
157predpísaný38
158uverejnený37
159upravený37
160oddelený37
161zaužívaný36
162zastrelený36
163vyrovnaný35
164vnímaný35
165šokovaný35
166rozvinutý35
167naplnený35
168murovaný35
169zranený34
170vyhradený34
171vybratý34
172vrátený34
173trestaný34
174publikovaný34
175potrestaný34
176nachystaný34
177zviazaný33
178zavedený33
179zamknutý33
180vysťahovaný33
181opísaný33
182kúpený33
183zabitý32
184vyrobený32
185vykonávaný32
186sušený32
187prezentovaný32
188prevezený32
189podarený32
190plánovaný32
191dokončený32
192zasvätený31
193vypracovaný31
194prečítaný31
195pokazený31
196opretý31
197ohradený31
198naznačený31
199naložený31
200zlikvidovaný30
201zaznamenaný30
202zachytený30
203vytlačený30
204usporiadaný30
205rozvedený30
206poslaný30
207pokrstený30
208ohrozený30
209zverejnený29
210zriadený29
211zmenený29
212zavraždený29
213zabalený29
214využívaný29
215vypísaný29
216strážený29
217nahnevaný29
218hodnotený29
219zložený28
220vypitý28
221vítaný28
222ukončený28
223spôsobený28
224pomenovaný28
225otočený28
226natočený28
227zobratý27
228zistený27
229zavesený27
230zapnutý27
231prenesený27
232podmienený27
233krytý27
234fascinujúci27
235cestujúci27
236zlomený26
237zadržaný26
238týkajúci26
239preplnený26
240poverený26
241pečený26
242obvinený26
243zaťažený25
244zabudnutý25
245vyradený25
246špecializovaný25
247skrátený25
248podaný25
249nečakaný25
250napojený25
251dokázaný25
252zorganizovaný24
253zapálený24
254zamrznutý24
255zajatý24
256vyťažený24
257prihlásený24
258prichystaný24
259potvrdený24
260naviazaný24
261naladený24
262kontrolovaný24
263zastúpený23
264zakopaný23
265začínajúci23
266zachránený23
267vyložený23
268ukecaný23
269roztrhaný23
270rozbehnutý23
271primeraný23
272plnený23
273natlačený23
274naplánovaný23
275napadnutý23
276naklonený23
277ladený23
278evidovaný23
279zahrnutý22
280vyriešený22
281varený22
282splnený22
283riešený22
284riadiaci22
285pustený22
286požičaný22
287pozatváraný22
288pomiešaný22
289odpustený22
290odfotený22
291napätý22
292namaľovaný22
293civilizovaný22
294zjednotený21
295zbúraný21
296zainteresovaný21
297využitý21
298vypnutý21
299uznaný21
300odvolaný21
301nepísaný21
302kvalifikovaný21
303koncipovaný21
304znížený20
305zmrznutý20
306zamilovaný20
307vyvolený20
308vysvetlený20
309ukradnutý20
310riadený20
311pripojený20
312pridaný20
313premyslený20
314prehnaný20
315osvietený20
316oslovený20
317oddaný20
318obrátený20
319objednaný20
320nevzdelaný20
321hodený20
322angažovaný20
323zvaný19
324zaujatý19
325vyvážený19
326vyslaný19
327vyškolený19
328vymenovaný19
329vymenený19
330vyjadrený19
331stvorený19
332pridružený19
333prežitý19
334prenajatý19
335posunutý19
336podriadený19
337osvetlený19
338nazývaný19
339nastúpený19
340nakreslený19
341maľovaný19
342chytený19
343braný19
344blahoslavený19
345zadelený18
346vyznamenaný18
347vyzdobený18
348vybitý18
349umožnený18
350učený18
351strelený18
352sprístupnený18
353reformovaný18
354pristavený18
355postaraný18
356pokrytý18
357ošetrený18
358naštvaný18
359nainštalovaný18
360motivovaný18
361konfrontovaný18
362získaný17
363zaskočený17
364vyzbrojený17
365vyvinutý17
366vycvičený17
367uzatvorený17
368stiahnutý17
369spasený17
370prispôsobený17
371prikázaný17
372prestavaný17
373premiestnený17
374poukladaný17
375porobený17
376overený17
377ohraničený17
378odstavený17
379obkľúčený17
380milujúci17
381fungujúci17
382dohovorený17
383bitý17
384adoptovaný17
385zavolaný16
386zastavený16
387zamrežovaný16
388zadaný16
389vyčistený16
390sľúbený16
391registrovaný16
392privilegovaný16
393prijímaný16
394predĺžený16
395predaný16
396poistený16
397oznámený16
398odmenený16
399odhalený16
400obnovený16
401nedokončený16
402nazvaný16
403nastupujúci16
404namierený16
405kombinovaný16
406kladený16
407cvičený16
408akceptovaný16
409aby16
410zrekonštruovaný15
411zhrozený15
412zbavený15
413zasiahnutý15
414zarastený15
415zaneprázdnený15
416volený15
417uväznený15
418roztrúsený15
419rozhádzaný15
420rezervovaný15
421pripravovaný15
422prikrytý15
423predvolaný15
424postrieľaný15
425ostrihaný15
426oplotený15
427odvezený15
428odovzdaný15
429navarený15
430limitovaný15
431kultivovaný15
432internovaný15
433existujúci15
434zúčastnený14
435znechutený14
436zhromaždený14
437zakrytý14
438začlenený14
439vzrušujúci14
440vzkriesený14
441vyvolaný14
442vyvesený14
443vykopaný14
444vyhranený14
445vydarený14
446volaný14
447uvádzaný14
448ukrytý14
449svätený14
450strávený14
451situovaný14
452rozpracovaný14
453prinútený14
454presunutý14
455prerobený14
456povzbudzujúci14
457povýšený14
458poobliekaný14
459pokrčený14
460podnapitý14
461podelený14
462odvlečený14
463odsedený14
464neobmedzený14
465nemenovaný14
466financovaný14
467definovaný14
468citovaný14
469chápaný14
470zbitý13
471zanietený13
472zafixovaný13
473vyvezený13
474vytrhnutý13
475vystavaný13
476vysnívaný13
477vyslovený13
478vyobliekaný13
479utiahnutý13
480upečený13
481spriatelený13
482školený13
483pripustený13
484prevzatý13
485porazený13
486podložený13
487podchytený13
488osídlený13
489oprávnený13
490opravený13
491ohodnotený13
492narušený13
493nahlásený13
494inšpirovaný13
495dotknutý13
496chladený13
497zobraný12
498zjednodušený12
499zarazený12
500zanedbaný12
501zakódovaný12
502vyvalený12
503vystrašený12
504vyplnený12
505vymedzený12
506vložený12
507utajený12
508ustatý12
509urazený12
510uplakaný12
511unesený12
512udelený12
513ucelený12
514spotený12
515skúšajúci12
516skreslený12
517rozpustený12
518rafinovaný12
519premenený12
520prekvapujúci12
521preferovaný12
522ožratý12
523operovaný12
524opakovaný12
525obývaný12
526obklopený12
527naštudovaný12
528nahradený12
529nafotený12
530kritizovaný12
531karentovaný12
532hraný12
533donútený12
534dojatý12
535cenzurovaný12
536zrobený11
537zostavený11
538zobrazený11
539zdevastovaný11
540zažitý11
541zastavaný11
542zaplnený11
543zakotvený11
544zabudovaný11
545vystresovaný11
546vyšívaný11
547vyrezávaný11
548vypredaný11
549vyplašený11
550vynútený11
551vymazaný11
552vykonštruovaný11
553vykonaný11
554uvarený11
555ustanovený11
556uletený11
557udržiavaný11
558týraný11
559tvorený11
560spálený11
561šokujúci11
562sklonený11
563sčítaný11
564rokúci11
565rešpektovaný11
566propagovaný11
567priviazaný11
568prevedený11
569presťahovaný11
570prepísaný11
571požadovaný11
572poučený11
573ponúknutý11
574ponižujúci11
575osvedčený11
576opálený11
577odvodený11
578odstránený11
579odpísaný11
580oboznámený11
581obkolesený11
582nepodarený11
583nený11
584navrhnutý11
585natiahnutý11
586nadradený11
587myslený11
588doporučený11
589deprimujúci11
590dávaný11
591čistiaci11
592cenený11
593zneužitý10
594znázornený10
595zmätený10
596zmapovaný10
597zdôvodnený10
598zaregistrovaný10
599zaprášený10
600zapchatý10
601zamurovaný10
602zakrvavený10
603zadefinovaný10
604vysunutý10
605vysporiadaný10
606vyšetrujúci10
607vyšetrený10
608vyprážaný10
609vypočítaný10
610vyčlenený10
611vyčerpávajúci10
612utláčaný10
613uniformovaný10
614ukázaný10
615tisícdeväťstopäťdesiatý10
616ťahaný10
617súvisiaci10
618stíhaný10
619spájaný10
620rozrobený10
621rozmaznaný10
622prilepený10
623pričlenený10
624prerušený10
625preradený10
626predražený10
627predložený10
628potláčaný10
629poskytnutý10
630poskladaný10
631otrávený10
632odvedený10
633odskúšaný10
634odporúčaný10
635odhodlaný10
636ochrnutý10
637očakávaný10
638obohatený10
639obložený10
640nominovaný10
641nechcený10
642nasratý10
643nariadený10
644nahraný10
645nahodený10
646maminý10
647likvidovaný10
648liečený10
649fundovaný10
650evakuovaný10
651deportovaný10
652zväčšený9
653zomretý9
654zmeškaný9
655zhnitý9
656zdvihnutý9
657zdobený9
658zasypaný9
659zašitý9
660zasiaty9
661zaočkovaný9
662zamyslený9
663zamietnutý9
664zaľúbený9
665zalepený9
666zakorenený9
667zakliaty9
668zafarbený9
669zabrzdený9
670vzniknutý9
671vytiahnutý9
672vysielaný9
673vypočúvaný9
674vynesený9
675vymakaný9
676vyhnaný9
677vydávaný9
678uviazaný9
679uprataný9
680svatý9
681študovaný9
682stotožnený9
683stojaci9
684skazený9
685šibnutý9
686rozhľadený9
687rozčarovaný9
688realizovaný9
689previazaný9
690preverený9
691presklený9
692prepracovaný9
693premenovaný9
694predpokladaný9
695prednášajúci9
696pozbieraný9
697povešaný9
698potlačený9
699pospájaný9
700ponorený9
701polámaný9
702poľahčujúci9
703podporovaný9
704poddaný9
705pochádzajúci9
706osviežujúci9
707odvelený9
708odsunutý9
709odstrelený9
710odstrašujúci9
711odrezaný9
712odlúčený9
713odľahčený9
714obesený9
715nežiaduci9
716nevyspatý9
717nevídaný9
718nepripravený9
719nepoškvrnený9
720natrieskaný9
721natretý9
722nastávajúci9
723napitý9
724napchatý9
725nájdený9
726nacvičený9
727načasovaný9
728kupovaný9
729kodifikovaný9
730integrovaný9
731ilustrovaný9
732garantovaný9
733diskriminovaný9
734bežiaci9
735zvládnutý8
736zúžený8
737zrýchlený8
738zozbieraný8
739zoradený8
740zmierený8
741združený8
742zdokumentovaný8
743zbalený8
744zažratý8
745zavádzajúci8
746zasadený8
747zarobený8
748zarážajúci8
749zapletený8
750zapadnutý8
751zablokovaný8
752zaangažovaný8
753vzatý8
754vysušený8
755vyskúšaný8
756vyrábaný8
757vyliečený8
758vyhovujúci8
759vychudnutý8
760vsunutý8
761vrodený8
762uzákonený8
763ustálený8
764uskutočnený8
765upozornený8
766udaný8
767uchvátený8
768štylizovaný8
769študujúci8
770spoplatnený8
771spáchaný8
772sediaci8
773rozpísaný8
774rekonštruovaný8
775recyklovaný8
776rastúci8
777pripútaný8
778primrznutý8
779prezývaný8
780prezradený8
781prestrelený8
782prekliaty8
783prebratý8
784popraskaný8
785pootváraný8
786pohoršený8
787pohnutý8
788pestovaný8
789perzekvovaný8
790paličkovaný8
791odpočúvaný8
792odmeraný8
793odchovaný8
794ochudobnený8
795oblepený8
796obdarovaný8
797neslýchaný8
798narukovaný8
799nalepený8
800mučený8
801modliaci8
802hľadaný8
803dotovaný8
804dotiahnutý8
805dostačujúci8
806dosiahnutý8
807dosadený8
808doplnený8
809diplomovaný8
810diferencovaný8
811deklarovaný8
812darovaný8
813chýbajúci8
814chladiaci8
815bombardovaný8
816blížiaci8
817zreštaurovaný7
818zohratý7
819zohnutý7
820zodratý7
821zneužívaný7
822zmýšľajúci7
823zmienený7
824zhotovený7
825zhoršený7
826zhorený7
827zbombardovaný7
828zastaraný7
829zapečatený7
830zakomponovaný7
831vyzerajúci7
832vyspatý7
833vyskytujúci7
834vypočutý7
835vyplývajúci7
836vypálený7
837vymodlený7
838vyľudnený7
839vykradnutý7
840vyčítaný7
841vtiahnutý7
842vši7
843vládnuci7
844visiaci7
845utvorený7
846uťahaný7
847uspôsobený7
848uspokojený7
849upevnený7
850umytý7
851ukrátený7
852účinkujúci7
853transformovaný7
854tisícdeväťstoštyridsiatý7
855sprísnený7
856sofistikovaný7
857ruci7
858rozvetvený7
859roztvorený7
860rozobratý7
861rozmiestnený7
862rozmazaný7
863rozlezený7
864rozčúlený7
865pritiahnutý7
866priložený7
867prevládajúci7
868preplatený7
869predtočený7
870prebraný7
871povzbudený7
872potešujúci7
873potešený7
874posvätený7
875pôsobiaci7
876posiaty7
877posadený7
878pomaľovaný7
879pohoršujúci7
880podporený7
881padnutý7
882označovaný7
883ovplyvňovaný7
884otrepaný7
885ošarpaný7
886opuchnutý7
887okupovaný7
888oklieštený7
889ohlásený7
890odtransportovaný7
891odrobený7
892odpracovaný7
893odcestovaný7
894očíslovaný7
895ocenený7
896obutý7
897obrnený7
898objavený7
899obalený7
900nežiadúci7
901nepoznaný7
902neplatený7
903navrhovaný7
904nasmerovaný7
905napálený7
906namočený7
907nameraný7
908nahnaný7
909nahádzaný7
910nadstavený7
911lietajúci7
912ležiaci7
913krstený7
914fascinovaný7
915dospievajúci7
916dojednaný7
917budovaný7
918blažený7
919beletrizovaný7
920adresovaný7
921zvýraznený6
922zodpovedajúci6
923značený6
924zmenšený6
925živený6
926zhasnutý6
927zastrčený6
928zastoknutý6
929zásobený6
930zarytý6
931zaručený6
932zaplavený6
933zameškaný6
934zamazaný6
935zaliaty6
936zakríknutý6
937zakonzervovaný6
938zakladajúci6
939zahalený6
940zaevidovaný6
941začatý6
942zabavený6
943vžitý6
944vyznačený6
945vyvýšený6
946vytesaný6
947vyrazený6
948vyrastený6
949vyrabovaný6
950vypovedaný6
951vyplatený6
952vykričaný6
953vyhovený6
954vyhotovený6
955vyhĺbený6
956vyhladovaný6
957vydesený6
958vyberaný6
959voskovaný6
960usvedčený6
961ušetrený6
962usadený6
963umučený6
964umierajúci6
965ukotvený6
966uhladený6
967údený6
968uchovaný6
969stresujúci6
970strčený6
971stiesnený6
972sťažený6
973sprostredkovaný6
974sprevádzaný6
975spočítaný6
976spievajúci6
977smerovaný6
978skonfiškovaný6
979sfotený6
980roztiahnutý6
981rozstrieľaný6
982rozostavaný6
983rozobraný6
984rozliaty6
985reštaurovaný6
986reprezentovaný6
987protestujúci6
988promovaný6
989pripísaný6
990prichádzajúci6
991predelený6
992prebiehajúci6
993poviazaný6
994postačujúci6
995posielaný6
996poschovávaný6
997poprepájaný6
998popletený6
999pootvorený6
1000ponúkaný6