ELRC – European Language Resource Coordination

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra bolo v rokoch 2015 – 2023 partnerom medzinárodného projektu ELRC (European Language Resource Coordination). Projekt ELRC iniciovala Európska komisia s cieľom zhromažďovať cenné jazykové zdroje v európskych jazykoch, vyvíjať vďaka nim moderný systém automatického prekladu, a tak podporovať viacjazyčnú komunikáciu v celoeurópskom meradle. Projekt realizovalo medzinárodné konzorcium vedeckých inštitúcií a komerčných spoločností v spolupráci so zástupcami 28 krajín Európskej únie vrátane Slovenska, ako aj Nórska a Islandu. Iniciatíva konzorcia sa zameriavala sa na vývoj prekladovej služby eTranslation, ktorá je dostupná pre zástupcov verejných inštitúcií, jazykových odborníkov a najnovšie aj pre malé a stredné podniky z partnerských krajín projektu.

Aby bolo možné prekladovú službu zlepšovať a prispôsobovať potrebám jej používateľov, boli potrebné autentické jazykové dáta na jej trénovanie. Vhodný jazykový materiál na zlepšovanie prekladovej služby predstavovali jedno- i viacjazyčné texty, prekladové pamäte, slovníky a iné dostupné jazykové zdroje, aké sa každodenne tvoria vo verejnej i komerčnej sfére zúčastnených krajín. Zmyslom spolupráce konzorcia s jednotlivými národnými zástupcami (koordinátormi) bolo vytváranie funkčnej siete potenciálnych dodávateľov dát i používateľov služby eTranslation, a zvyšovanie verejného povedomia o súčasnom stave a možnostiach automatizovaného prekladu, jazykových technológií a umelej inteligencie.

Na tieto účely usporiadalo konzorcium ELRC vo všetkých participujúcich krajinách v spolupráci s národnými koordinátormi informačné workshopy určené pre zástupcov verejnej a štátnej správy, výskumu, vzdelávania i obchodu. Na Slovensku ako aj v ostatných krajinách sa doteraz konali tri workshopy s medzinárodnou účasťou. Ich prínosom bolo predovšetkým vytváranie zahraničných kontaktov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Medzinárodný rozmer projektu bol prínosný pre úsilie Slovenska začleniť sa do dôležitých európskych výskumných infraštruktúr CLARIN a DARIAH.

Sieť aktérov a kontaktov vytvorenú v rámci ELRC chce využiť nástupnícky projekt iniciovaný Európskou komisiou s názvom ELDS (European Language Data Space), do ktorého sa Slovensko v zastúpení Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. zapojilo v spolupráci so zodpovednými slovenskými štátnymi orgánmi (Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) počnúc rokom 2023. Cieľom projektu ELDS je jednak obracať sa na ďalších potenciálnych partnerov a poskytovateľov dát (z oblasti mediálnej a umeleckej tvorby, jazykových technológií a iných komerčných aktérov), jednak integrovať doterajšie znalosti a postupy na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Domovská stránka projektu: https://lr-coordination.eu/

Koordinátor projektu pre Slovensko: Miroslav Zumrík (miroslav.zumrik @ korpus.sk).

Správy z doterajších slovenských workshopov ELRC (v anglickom jazyku):

1. ročník (2016) – ELRC workshop 2016

2. ročník (2018) – ELRC workshop 2018

3. ročník (2021) – ELRC workshop 2021