Pamätná medaila za vybudovanie a prevádzkovanie komplexu databáz SNK

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udeľoval jej predseda prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., kolektívom a osobnostiam pamätné medaily.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., získal jednu z nich za vybudovanie a prevádzkovanie komplexu korpusových databáz Slovenský národný korpus. Medailu prevzala vedúca oddelenia SNK Mgr. Jana Levická, PhD.

Viac sa dočítate tu.