Informácie o hovoriacich a nahrávke – metadáta

NAHRÁVAJÚCI (explorátor)

nameMENO A PRIEZVISKO
sexPOHLAVIE (f – žena, m – muž)
birthdateDÁTUM NARODENIA vo formáte rok-mesiac-deň (napr. 1945-12-01)
birthplaceMIESTO NARODENIA (napr. Krupina)
locationMIESTO TRVALÉHO POBYTU (napr. Vrútky, okr. Martin)

NAHRÁVANÝ (respondent; v prípade viacerých účastníkov rozhovoru vyplniť údaje každého z nich)

nameMENO A PRIEZVISKO
sexPOHLAVIE (f – žena, m – muž)
ageVEK
birthdateDÁTUM NARODENIA vo formáte rok-mesiac-deň (napr. 1994-05-30)
birthplaceMIESTO NARODENIA (napr. Bardejov)
locationMIESTO TRVALÉHO POBYTU (napr. Dlhá Lúka, okr. Bardejov)
longestplaceMIESTO NAJDLHŠIEHO POBYTU, na ktorom strávil respondent najviac času (napr. Dlhá Lúka, okr. Bardejov)

ÚDAJE O NAHRÁVKE

nameTÉMA NAHRÁVKY (napr. O pôvode miestnych názvov; Spracovanie ľanu; O zvykoch na svadbe)
explordateDÁTUM NAHRÁVANIA vo formáte rok-mesiac-deň (napr. 2014-02-12)
explorplaceMIESTO NAHRÁVANIA (napr. Dlhá Lúka, okr. Bardejov)
dialectURČENIE NÁREČIA podľa rozčlenenia na základné areály (napr. šarišské nárečie)

Tu sa nachádza formulár na vypĺňanie metadát, ktoré prosíme vypísať v prípade nahrávania nových nárečových prehovorov do Archívu nárečí SNK, ako aj v prípade poskytovania starších zdrojov, ak metadáta k nim existujú alebo sú ešte dostupné.

Tu sa nachádza tlačivo, ktorým môžu účastníci nahrávania vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.