Top 1000 korpusu cw-2014-all

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. cw-2014-all

Celý frekvenčný zoznam z korpusu cw-2014-all

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. cw-2014-all