Korpusy textov z Wikipédie (a Necyklopédie)

Šiesta verzia

Šiesta verzia korpusu wiki-2019-08 bola sprístupnená 27. 1. 2020 v rozsahu 50 619 991 tokenov.

Korpus obsahuje slovenské texty z Wikipédie dostupné k 1. 8. 2019.

Korpus vo vertikálnom formáte: wikipedia-2019-08-01-sk.ver.xz (116 MB)

Táto verzia sa od predchádzajúcich líši okrem aktualizácie textov článkov v štyroch zásadných bodoch:

  • bolo opravených niekoľko chýb spracovania MediaWiki značiek predchádzajúcich verzií;
  • matematické výrazy (<math> elementy) sú spracované ako jeden token ako štruktúra <m/>;
  • pribudla štruktúra <g/> (lepidlo) na označenie miest medzi tokenmi, kde sa v pôvodnom texte nenachádza medzera;
  • korpus neobsahuje texty Necyklopédie.

Korpus je lematizovaný (s rozlíšením malých a veľkých začiatočných písmen pri všeobecných a vlastných pomenovaniach) a morfologicky anotovaný. Pri textoch je uvedená informácia o ich zdroji.

Piata verzia

Piata verzia korpusu wiki-2018-03 bola sprístupnená 2. 5. 2018 v rozsahu 47 283 205 tokenov.

Tento korpus wiki obsahuje slovenské texty z Wikipédie a Necyklopédie dostupné k 15. 3. 2018.

Korpus je lematizovaný (s rozlíšením malých a veľkých začiatočných písmen pri všeobecných a vlastných pomenovaniach) a morfologicky anotovaný. Pri textoch je uvedená informácia o ich zdroji.

Štvrtá verzia

Štvrtá verzia korpusu wiki-2017-02 bola sprístupnená 9. 3. 2017 v rozsahu 45 109 693 tokenov.

Korpus wiki obsahuje slovenské texty z Wikipédie a Necyklopédie dostupné k 28. 2. 2017.

Korpus je lematizovaný (s rozlíšením malých a veľkých začiatočných písmen pri všeobecných a vlastných pomenovaniach) a morfologicky anotovaný. Pri textoch je uvedená informácia o ich zdroji

Tretia verzia

Tretia verzia korpusu wiki-2016-02 bola sprístupnená 8. 3. 2016 v rozsahu 42 615 597 tokenov.

Korpus wiki obsahuje slovenské texty z Wikipédie a Necyklopédie dostupné k 26. 2. 2016.

Korpus je lematizovaný a morfologicky anotovaný, pri textoch je uvedená informácia o ich zdroji.

Druhá verzia

Druhá verzia korpusu wiki-2015-02 bola sprístupnená 6. 3. 2015 v rozsahu 40 248 220 tokenov. Obsahovala slovenské texty z Wikipédie a Necyklopédie dostupné k 28. 2. 2015.

Prvá verzia

Prvá verzia korpusu wiki-2014-02 bola sprístupnená 25. 2. 2014 v rozsahu 37 548 997 tokenov.